18 en 19 september 2012
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Macht en kracht: zorgrelaties in verandering

keynote sprekers_ppt

Keynote- en uitgenodigde lezingen
Keynotelezing 1: Recovery: Is it "old wine in new bottles" Or does it involve a real change?
Marianne Farkas, professor, Center for Psychosocial Rehabilitation, Boston University, USA
presentatie

Uitgenodigde lezing 1: Herstelwerk van psychiatrische patiënten: wat helpt en wat hindert?
Wilma Boevink, wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut (Utrecht) en als ervaringsdeskundige oprichter van het HEE-team (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid), www.hee-team.nl / lector Herstel aan de HanzeHogeschool in Groningen
presentatie
toemaatje_1, toemaatje_2

Uitgenodigde lezing 2: Geestelijke gezondheidszorg en stigmatisering
Piet Bracke, professor, vakgroep sociologie, UGent
presentatie

Uitgenodigde lezing 3: Dwang in de geestelijke gezondheidszorg: een noodzakelijk kwaad?
Joris Vandenberghe, psychiater, professor, docent UPC-KULeuven, campus Gasthuisberg, Leuven / CGG Vlaams-Brabant Oost

Uitgenodigde lezing 6: Geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn. Thuisverpleegkundigen nemen mee verantwoordelijkheid in de uitbouw van zorgcircuits en netwerken
Luc Van Gorp, voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Keynotelezing 2: Health reforms in Europe: drivers and effects on the quality of care
Stefan Priebe, professor Social and Community Psychiatry - Queen Mary University of London
presentatie