18 en 19 september 2012
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Macht en kracht: zorgrelaties in verandering

posters_ppt

P02  Inloopmobiel Eetstoornissen: one year on the road
Els Verheyen
, Liesbeth Vander Elst
  
P03   Krachtige kunst van kwetsbare mensen
Mia Lettany

P04  Organisatiebreed zorgpad: somatische screening en opvolging van metabool syndroom
Nancy Steurs

P05  Start to move
Jill Hermans

P07  De 10 geboden voor outreachen bij verstandelijke beperking
Gunther Degraeve e.a.
  
P08  Outreaching bij personen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen: resultaten na 2 jaar pilootproject
Gunther Degraeve e.a.
  
P09  Door Ervaring Naar Kennis 
DENK


P10  ELSITO: Empowering learning for Social Inclusion Through Occupation: onze recente ervaringen
Luc Vercruysse

P11  Narratieve zorg, belang van het levensverhaal bij kwetsbare ouderen
Mikis Dormaels

P12  Het netwerk van de therapeutische gemeenschap
Virginie Debaere
, Martie Mol

P13  MengelMousse, een kunstencollectief van patiënten
Anne Dekerk
, Ingrid Moerman
  
P14 Online hulp voor nabestaanden na suïcide, een vergelijkende studie in het Nederlands en in het Engels
Karl Andriessen
, Karolina Krysinska

P15  Introductie van een psychogeriatrisch zorgpad in een psychiatrisch ziekenhuis
Astrid Van Raemdonck e.a.

P16  Advies SuïcidePreventie voor HuisArtsen (ASPHA)
Patrick Vanderreydt


P17  Empirisch onderzoek naar het zelfconcept van psychiatrische patiënten met een verstandelijke beperking
Jo Herbots
, Ria Van Look

P18   Is categoriale diagnostiek relevant bij personen met een verstandelijke beperking en comorbide psychiatrische aandoeningen?
Jo Herbots
 

P19   De effectiviteit van gezinsgroepstherapie in de residentiële behandeling van adolescenten met eetstoornissen
Eva Dierckx e.a.

P20  Samenhang tussen persoonlijkheidskenmerken en disfunctionele cognitieve schema’s bij middelenafhankelijkheid
Els Pauwels e.a.

P21  Toepassing van de spoedprocedure gedwongen opname: vergelijking binnen een gerechtelijk arrondissement
Chris Bervoets e.a. 


P22  (Geweld)incidenten bij Vlaamse forensisch-psychiatrische patiënten
Inge Jeandarme
 

P23  Macht en kracht’ op een afdeling ouderenpsychiatrie - Zorgrelatie in verandering door psycho-educatie met betrekking tot ECT
Amra Hurlebusch e.a.


P24  Meten van uitkomsten van behandeling bij psychogeriatrische patiënten: op zoek naar een instrument om verandering in kaart te brengen
Eva Dierckx


P25  De Zorgmodule intensieve thuisbehandeling van het van het PZ Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem: resultaten van het eerste jaar
Veerle Van den Wijngaert e.a.
  
P26  Constructvaliditeit van de Tool voor Uitkomsten Metingen (TUM)
Stefaan Baert