18 en 19 september 2012
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Macht en kracht: zorgrelaties in verandering

mededelingen_ppt

M01 Good practices
M01.1 Nee bedankt, alles gaat prima! Over hulpverlening bij korsakoffpatiënten
Bart Schepers

M01.2 Onderweg naar genezing: laagdrempelige hulp via de Inloopmobiel Eetstoornissen
Els Verheyen

M01.3 Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in ggz-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken
Ben Kwanten

M01.4 Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie: het patiëntenperspectief
Lore Mestdagh, Jürgen De Fruyt

M02 Ethiek
M02.1 ‘Evidence-Based Practice’ in de psychiatrie? Naar een ethisch concept van ‘systematische reflectie’ in de zorg
Axel Liégeois, Marc Eneman

M02.2 Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de ggz bij ‘justitie-patiënten’
Freya Vander Laenen

M02.3 Informatie uitwisselen in team of netwerk? Een ethisch pleidooi voor een voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim
Axel Liégeois, Marc Eneman

M02.4 Euthanasie bij patiënten met ondraaglijk lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening: ethische beschouwingen
Joris Vandenberghe

M03 Therapeutische relaties
M03.1 De arts in psychotherapie
Marc Hebbrecht

M03.2 Macht en kracht: de therapeutische alliantie oplossingsgericht toegepast bij een gezin met een puber met autismespectrumstoornis
Bart Roussard, Linda Mommen

M03.3 De patiënt ontmoeten op de afdeling: nog van deze tijd?
Tom Delvaux e.a.

M03.4 Kracht zonder macht: persoonsgerichte bewindvoerders staan klaar voor mensen met psychische problemen, op basis van gelijkwaardigheid, met ruimte voor overleg en inspraak
Marianne De Boodt, Martine De Moor

M04 Verstandelijk gehandicapten 
M04.1 Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
Els Ronsse 

M04.2 Cliënten met een verstandelijke handicap in therapie. Ervaringen in de samenwerking tussen een ambulante dienst in de gehandicaptenzorg (VAPH) en geestelijke gezondheidszorg
Anne Bongaerts

M04.3 Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problemen) - Het outreachproject Vlaams-Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart
Isabel Piot

M05 Samenwerking 
M05.1  Forensische zorg: circuit of kortsluiting
Joachim De Ridder, Ine Cogneau

M05.2 Palliatieve zorg inspireert psychiatrie tot innovatie
Iris De Coster

M05.3 Zorg voor ouderen vanuit multipartij samenwerking
Inge De Sloovere e.a.

M06 Onderzoek
M06.1 Meten is (meer dan) weten: follow-up onderzoek in een residentiële setting
Eva Dierckx

M06.2 Mindfulness voor adolescenten: een studie naar de effectiviteit van mindfulness trainingen in secundaire scholen in Vlaanderen
Katleen Van der Gucht e.a.

M06.3 Effectiviteit van een stressreductieprogramma in groepsverband
Tom Van Daele e.a.

M06.4 Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma’s
Jeroen Knaeps

M07 Suïcide 
M07.1 Ervaringen van Vlaamse psychiaters met zelfdoding van een patiënt
Gert Scheerder e.a.

M07.3 Suïcide en cyberpesten: case studies gebaseerd op internetmateriaal
Karolina Krysinska, Karl Andriessen

M07.4 Online hulpverlening in een geconnecteerde wereld 

Kirsten Pauwels


M08 Preventie en reflectie
M08.1 ‘Resilience’ of veerkracht: belang in preventie en een weg tot herstel van geestelijke gezondheid
Nicole Ruysschaert

M08.3 Filosofische gesprekken in de gezondheidszorg
Fons Verhoelst

M09 Zorgvernieuwing 
M09.1 Pleegzorg voor personen met een psychiatrische problematiek: een plaats binnen het toekomstige ggz-beleid?
Lieve Van de Walle e.a.

M09.2 Organisatiebrede invoering van herstelgericht werken in GGz Curaçao
Petra Gelan

M10 Beweging
M10.1 De invloed van macht en kracht bij equitherapie
Ann Kloeck, Karen Vermuyten

M10.2 Internationale bewegingsrichtlijnen voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen
Davy Vancampfort e.a.

M10.3 Psychomotorische therapie, anno 2012: valkuilen en uitdagingen
Michel Probst

M11 Zorg op maat
M11.1 DOE-lijst, een oplossingsgericht ergotherapeutisch concreet assessmenttool
Kurt Kerkaert

M11.2 Het behandelplan: een werkmap voor de patiënt
Els Dhondt e.a.

M11.3 Getrapte psychodiagnostiek i.f.v. goede zorg op maat van iedere patient
Ann Vandeputte, Els Pauwels

M11.4 Hoe de antropo-psychiatrie kan bijdragen in het denken over de organisatie van de GGZ
Leo Ruelens