18 en 19 september 2012
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Macht en kracht: zorgrelaties in verandering

werkwinkels_ppt

W01  De kracht van de danser die dans wordt
Chris Deleu

W02
   Het gebruik van een systemische delictketen: een opstap in het responsabiliseringsproces bij daders?
Kris Decraemer

W03   Zelfcompassie en mindfulness
Hannelore Helmich, David Dewulf

W04   Motiverende gespreksvoering
Rob d'Hondt

W05
   Dubbeldiagnose: dubbel zoveel behandelaars?
Ellen Excelmans
 

W06   De lichaamsbeleving als aandachtspunt in therapie
Michel Probst

W07  Omgaan met diversiteit in perspectieven en in verhoudingen bij het bespreken van einde-leven-themata
An Lievrouw, Naomi Van de Moortele

W08
   Verbinden: een krachtige interventie in de gezinstherapeutische praktijk
Peter Rober


W09   Stakeholderoverleg in de geestelijke gezondheidszorg
Sabine Buntinx

W10   De kans op gewelddadige recidive bij (forensisch) psychiatrische patiënten: de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG)
Claudia Pouls, Inge Jeandarme

W11
   Dramatherapie: denken, voelen, handelen in scène gezet
Lieven Desomviele, Mathieu Van der Straeten
 

W12   Shared decision making, zorgnoden en zorgbehoefte van de cliënt en zijn omgeving als basis voor een behandelplan
Toon Derison, Tanja Gouverneur


W13   De omgeving van cliënten. Op zoek naar kracht en inspiratie
Mieke Faes

W14
   Zorgzaam omgaan met psychotrauma patiënten: een integratieve visie
Erik De Soir, Lies Scaut
 

W15   Hulpverlener als nabestaande na zelfdoding
Karen De Waele, Ilse Conserriere


W16   Dans-en bewegingstherapie anno 2012, “dansend doorgronden”
Anne Chatar, Goedele Van Doorsselaer

W17
   Roken en psychiatrie: een paar apart?
Ellen Excelmans, Hilde Christiaens

W18   Dagelijkse kost voor positieve (onmachtige) therapeuten. Door experimenten ervaren wat werkt
Lieven Vanlangenaeker


W19   Dwang de baas! Implementatie van een verbeterproject in het psychiatrisch ziekenhuis
Bart Schepers, Guy Lorent

W20
   Een brede kijk op hulpverlening aan volwassenen met ADHD: belang van de context
Gil Borms
 

W21   ‘Hier en nu’ werken met het lichaam ‘in’ het beeldend medium
Jan Vandromme

W23 Vuurwerk op de werkvloer... en nu?
Birgit Albrechts

W25   “Ze zeggen dat ik stemmen hoor”: over het bevorderen van meerstemmigheid
Birgit Bongaerts


W26   Risico-inschatting en bespreekbaar stellen van suïcidaal gedrag
Joke Vandenhoute, Sabrina Marx

W27   Participatie, empowerment en herstel op het pvt: van zorgen voor naar op weg met de bewoners naar herstel, een leerrijke geschiedenis
Hildegard Janssens
 

W28   Mindfulness bij (jong)volwassenen met autisme
Annelies Spek, Nadia van Ham

W29   De kracht van humor in de hulpverlening
Johan De Keyser

W30
   Van symbiose naar autonomie
Veerle Smits