18 en 19 september 2012
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Macht en kracht: zorgrelaties in verandering

symposia_ppt

S01   Sociale cognitie bij psychiatrische patiënten
voorzitter Marianne Destoop

S01.1 Better to give than to take? Interactieve sociale besluitvorming bij majeure depressie
Marianne Destoop

S01.2 Sociale cognitie van pool tot pool
Anke Temmerman

S01.3 Reading minds: sociale cognitie bij schizofrenie
Javier de la Asuncion


S02  Cognitieve zelfcontrole en de relatie tot herval in middelenmisbruik
voorzitter Geert Dom

S02.1 Impulsiviteit als neurocognitief en persoonlijkheidsconstruct: een onomkeerbare risicofactor voor ongunstige behandelingsrespons? 
Laura Stevens


S02.2 Impulsiviteit: een voorspellende factor van herval bij pathologische gokkers?
Bieke De Wilde


S02.3 Het versterken van cognitieve zelfcontrole met een cognitive enhancer, modafinil, en de relatie tot herval bij abstinente alcoholafhankelijke patiënten
Leen JoosS03  De kracht van muziek in een therapeutische relatie.
Mogelijkheden en grenzen van muziektherapie als non-verbale psychotherapie bij de behandeling van jongeren, volwassenen en oudere patiënten in een psychiatrische kliniek
voorzitter Jos De Backer

S03.1 Muzikale overdrachtsfenomenen bij persoonlijkheidsstoornissen
Katrien Foubert


S03.2 De verwondering in het muzikale samenspel bij adolescenten
Lieselotte Steenkiste
, Barbara Van Holme

S03.3 Verstilde hartstocht. Klinische ervaringen met (groeps)muziektherapie bij chronisch psychotische patiënten
Erica Bourgois


S03.4 Onderzoek naar de therapeutische waarde van muzikale improvisaties in muziektherapie met dementerenden: een pilootstudie
Anke CoomansS04  Wat gezegd wordt en wat niet gezegd wordt in gezinnen
voorzitter Peter Rober

S04.1 Hoe kinderen hun depressieve ouder trachten te steunen: microanalyse van een gezinsgesprek
Hanna Van Parys


S04.2 Rouw na het verlies van een kind: wat houdt partners tegen om er met elkaar over te spreken?
An Hooghe


S04.3 Adoptieverhalen
Lisa Asnong Lopes
, Peter Rober

S04.4 Selectieve onthulling in de roman Death In The Family van James Agee: wat kunnen we hieruit leren over gezinscommunicatie?
Peter Rober


S05  Gehechtheid in de ouderenzorg: (zorg)relaties in verandering?
voorzitter Filip Bouckaert

S05.1 Gehechtheid en familiale relaties bij ouderen: een transgenerationeel perspectief
Stefaan Soenen


S05.2 De invloed van hechting op gedrags- en psychiatrische symptomen bij dementie
Lies Van Assche

S05.3 Veilig verbinden, veilig hechten: Emotionally focussed therapy
Jan Adriaensen


S06  De praktijk van het meten van behandeleffecten in de forensische gedragswetenschappen:
geen sinecure?
voorzitter Paul Cosyns

S06.1 Van Routine Outcome Monitoring naar Routine Proces Monitoring 
Kris Goethals


S06.2 De behandeling van seksuele delinquenten: van prestatieverbintenis tot resultaatsmeting
Tineke Dilliën

S06.3 Routine Outcome Monitoring in de forensische psychiatrie: een lang verhaal in het kort
Kris Goethals


S07  Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie: van leerpunten en essenties naar uitdagingen
voorzitter Ilse De Neef 

S07.1  10 jaar psychiatrische Zorg in de Thuissituatie
Karolien Weemaes
, Veerle Decroos 

 S07.2 Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie anders bekeken?
Arne Ruckebusch


S07.3 Transitie van een PZT-werking naar de werking van een mobiele equipe (functie 2b art. 107). Toetsing aan de praktijk
Pieter Vaes


S08  De zorg voor patiënten met psychotische problemen: ervaringen en taken voor de Vlaamse huisarts
voorzitter Jan Heyrman

S08.1 Incidentie, prevalentie en comorbiditeit van psychose in de Vlaamse Huisartspraktijk
Carla Truyens

S08.2 Hoe ervaart de Vlaamse en Belgische huisarts de zorg voor patiënten met een psychose?
Jan De Lepeleire

S08.3  Hoe de huisarts netwerkt met de geestelijke gezondheidszorg, suggesties voor verbetering
Leo Pas

S08.4 De visie van de Vlaamse huisartsenwereld op de geestelijke gezondheidszorg
Kristof Hillemans


S09
  Hypnose en invloed op pijn
voorzitter Bruno Van Opstal

S09.1 Hypnose bij pijn, state of the art
Nicole Ruysschaert


S09.2 Hypnose ter controle van angst en pijn bij huisziekten
Ria Willemsen


S09.3 Hypnose bij kinderen en jongeren
Luc Bouteligier


S09.4 Pijn als ego-state
Truus VlaarS10  De kracht van ontmoeting tussen families
voorzitter Geert Gardin 

S10.1  De kracht van lotgenotencontact 
Leen Stroobants, Denise Cooreman

S10.2 De (jong)volwassen KOPP-werking van Similes
Jana De Beul


S10.3 Lotgenoten krijgen een stem in De Stem, het Praatkaffee Psychose
Dirk Snauwaert
, Dag Van Wetter


S11  Klinische effecten van jeugdtraumata
voorzitter Filip Van Den Eede

S11.1 Jeugdtraumata en mentale gezondheid
Maud De Venter


S11.2 Jeugdtraumata en (psycho)somatische ziekten 
Filip Van Den Eede


S11.3 Jeugdtraumata en dissociatieve stoornissen
Dirk De WachterS12  Patiëntenfeedback in de geestelijke gezondheidszorg
voorzitter Stefaan Baert

S12.1 Snel- versus modeltrajecten voor patiëntenfeedback
Stefaan Baert

S12.2 Patiëntenfeedback: intrusie in de behandeling?
Adelin Verslyppe

 S12.3  Wordt de lat de regel?
Jan Callens

S12.4 Het installeren van een feedbackcultuur: hart en ziel van monitoring
Nele Stinckens


S13  Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme:
nieuwe permanente vormingsmodule met getuigschrift
voorzitter Jean Steyaert 

S13.1 Algemeen overzicht van de permanente vorming
Bea Maes 

S13.2 Agressie bij personen met een verstandelijke beperking
Eddy Weyts, Richard Cayenberghs


S13.3 Gedragsproblemen bij verstandelijk beperkten vanuit psycho-analytisch perspectief
Johan De Groef

S13.4 Autisme en verstandelijke beperking
Annick VogelsS14  Outreaching bij personen met een verstandelijke beperking: hoe anders is anders?
voorzitter Gunther Degraeve


S15  Actuele thema’s uit de seksuologie
voorzitter Ilse Penne

S15.1 Genderproblemen en hun gevolgen
Els Elaut


S15.2  Een persoonlijke, oplossingsgerichte seksuele handleiding
Alexander Witpas


S15.3  Pedofilie: lost in translation
Sam Geuens


S16  Psychosezorg anno 2012: een zoektocht naar de ideale relaties tussen behandelmodellen om tot een kwaliteitsvolle begeleiding te komen
voorzitter Stephan De Bruyne


S17  De kracht van psychoanalytische therapie
voorzitter Marc Hebbrecht

S17.1 Kwalitatieve klinische psychodiagnostiek: hoe en waarom
Stijn Vanheule


S17.2 De wetenschappelijke onderbouwing van psychoanalytische therapie
Patrick Luyten


S17.3 Paneldiscussie
Rudi Vermote

 

S18  Jongeren op zoek naar identiteit en autonomie: wanneer ontspoort het in een eetstoornis en hoe kan het therapeutisch worden aangepakt?
voorzitter Walter Vandereycken 

 S18.1  Ik weet niet wie ik ben en wat ik wil: de invloed van identiteit op het overnemen van het schoonheidsideaal en dieetgedrag
Joke Verstuyf


S18.2  Zorgverleners en medepatiënten als motiverende coaches: autonomieondersteuning en welbevinden bij patiënten met een eetstoornis
Jolene Van der Kaap-Deeder
 

S18.3 Hoe evolueren perfectionisme en eetstoornissymptomen gedurende therapie? Welke rol spelen de therapeutische relatie en behoeftefrustratie hierbij?
Liesbet BooneS19  Acute agitatie behandelen in Vlaanderen
voorzitter Chris Bervoets

S19.1 Acute ingrijpmedicatie: een update
Jürgen De Fruyt,
Chris Bervoets

S19.2 Wat schrijft de Vlaamse psychiater voor?
Chris Bervoets e.a.


S19.3 Registratie van afzondering en fixatie in twee afdelingen voor psychiatrische intensieve zorgen en in een eenheid voor psychiatrische spoedinterventie
Hella Demunter e.a.S20  Internering!?
Elke De Groote, Martine De Moor


S21   Pijn bij het vrijen: state of-the-art
voorzitter Paul Enzlin

S21.1  Pijn bij het vrijen: psychosociale determinanten
Els Pazmany


S21.2 Pijn bij het vrijen en gehechtheid
Hilde Toelen


S21.3 Pijn bij het vrijen: ervaringen met een groepsprogramma
Geertje Walravens

 

S22   Intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose: schizofrenie en verslaving
voorzitter Roel De Cuyper

S22.1 Effectiviteitonderzoek geïntegreerde behandeling
Nele De Witte


S22.2  Audit dubbeldiagnose pilootprojecten: resultaten van het kwantitatief onderzoek
Maud De Venter


S22.3 Audit dubbeldiagnose pilootprojecten: resultaten van het kwalitatief onderzoek
Steve Sercu


S22.4 Audit dubbeldiagnose pilootprojecten: resultaten van het kwalitatief onderzoek
Geert Dom

 

S23   “Stevige fundamenten voor lage muren” .
Uitdagingen voor de residentiële setting in het veranderende zorglandschap
voorzitter Peter Joostens

 
S24   Een cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma voor patiënten met een bipolaire aandoening
voorzitter Manuel Morrens

S24.1 Een residentieel cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma voor patiënten met een bipolaire aandoening: behandelmilieu en verpleegkundige begeleiding
Isabelle Duran


S24.2 Een residentieel cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma voor patiënten met een bipolaire aandoening: psychotherapeutisch programma
Elien Mariën


S24.3 Een residentieel cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma voor patiënten met een bipolaire aandoening: maatschappelijk werk
Hanne Van ThielenS25   Forensische psychiatrie in het UPC Sint-Kamillus Bierbeek, anno 2012 en nieuwe uitdagingen
voorzitter Rudy Verelst

S25.1 De zorgvisie en het zorgtraject voor de doelgroep forensische psychiatrie in het UPC Sint-Kamillus Bierbeek
Rudy Reusens
 

S25.2  Rehabilitatie in de forensische psychiatrie, een schijnbare tegenstrijdigheid – een zicht op de visie van een forensisch-psychiatrische PVT
Steven Degrauwe


S25.3 Het forensisch outreachteam van het UPC Sint-Kamillus Bierbeek
Thomas Marquant


S25.4  De analyse van interneringsdossiers door de brugfunctie justitie - zorg
Annemie Deckers


S26   Psychologisch interveniëren bij psychiatrische urgenties en emotionele crises.
De specifieke rol van de klinisch psycholoog
voorzitter Karine Van Tricht

S26.1 Psychodiagnostiek in psychiatrische crises: (hoogst) noodzakelijk maar (beperkt) haalbaar?
Ronny Bruffaerts


S26.2 Urgente psychiatrie en suïcidedreiging: van impasse naar proces dankzij dialoog
Karine Van Tricht


S26.3 Psychosociale zorgnoden in een multiculturele samenleving
Sunile Maes


S26.4 Motiverende en oplossingsgerichte interventies bij middelengerelateerde problemen in urgentiepsychiatrie
Tine Peeters

 

S27   ADHD en verslaving: een stand van zaken
voorzitter Geert Bosma

S27.1 Neurobiologische en neurocognitieve mechanismen onderliggend aan de relatie tussen ADHD en middelenproblematiek
Laura Stevens


S27.2 Internationale prevalentiestudie over ADHD bij middelenmisbruik (IASP)
Sofie Verspreet


S27.3 Farmacotherapie van ADHD bij patiënten in behandeling voor verslaving
Geert Dom

 
S28   Identiteit en authenticiteit van de muziektherapeut en zijn/haar patiënt(en)
voorzitter Daisy Vaerewyck

S28.1 Het verlangen: een obstakel of een opportuniteit?
Daisy Varewyck


S28.2 ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen … Wat dan?’ – Afhankelijkheid, identiteit en authenticiteit in een muziektherapeutische relatie
Freya Drossaert


S28.3 Bezieling in muziektherapie. Authenticiteit vanuit een spirituele oriëntatie
Karen Andries

 
S29   ‘Beter worden doe je thuis … in Leuven-Tervuren.
Anderhalf jaar 107-project op weg naar vermaatschappelijking van zorg’
voorzitters
Guido Pieters, Dirk Nissen

S29.1 Werken in mobiele teams
Mathias Dekeyser e.a.


S29.2 En wat met de andere zorgfuncties?
Dirk Nissen

S29.3 Netwerken bekeken vanuit de eerste lijn
Sylvia Hubar,
Filip Abts

 S29.4  Herstelgerichte zorg, en nu concreet
Dries Vanwynsberghe, Hilde VanderlindenS30
  Goede praktijken in de zorg voor suïcidepogers
voorzitter Cornelis van Heeringen

S30.1 De epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen
Gwendolyn Portzky
, Cornelis van Heeringen 

S30.2 Zorgcontinuïteit bij suïcidepogers: een uitdaging voor alle schakels in de keten
Rita Vanhove


S30.3 Jonge suïcidepogers: een vaak verborgen en miskende risiscogroep
Eva De Jaegere, Marie Van Broekhoven


S31   Psychofarmaca in liaisonpsychiatrie: capita selecta
voorzitter Filip Van Den Eede

S31.1 Antidepressiva tijdens de zwangerschap en de lactatie
Joris Vandenberghe


S31.2 Risico op bloedingen bij antidepressiva
Mehmet Küçücaycan


S31.3 Het gebruik van antipsychotica bij somatoforme stoornissen
Filip Van Den Eede


S31.4 Antidepressiva in de transplantatiegeneeskunde
Caroline VekemansS32   De psychiater-psychotherapeut: binnen, op en buiten de muren (van het ziekenhuis)
voorzitter Wolf Spanoghe

S32.1  Van intramurale naar transmurale werking in de psychosezorg
Ludi Van Bouwel


S32.2 Psychotherapie binnen de muren
Wolf Spanoghe


S32.3 Psychotherapie op de muur?
Gilbert LemmensS33   Psychomotorische symptomen bij schizofrenie: een veelzijdig syndroom
voorzitter Manuel Morrens

S33.1 Het verband tussen de verschillende motorische symptoomgroepen vanschizofrenie en hun relatie met negatieve en depressieve symptomen
Manuel Morrens


S33.2 Neurale correlaten van psychomotorisch functioneren bij schizofrenie
Lise Docx

S33.3 Het effect van nicotine op cognitief en psychomotorisch functioneren bij rokende en niet-rokende patiënten met schizofrenie en jonge en oude gezonde vrijwilligers
Charel Quisenaerts


S34   Gedwongen opname in Vlaanderen anno 2012
voorzitter Joris Vandenberghe

S34.1  Gedwongen opname in Vlaanderen, België en Nederland - een epidemiologische analyse
Katrien Schoevaerts e.a.


S34.2 De evolutie in sociaal-economische status van gedwongen opgenomen patiënten tussen 2000 en 2010
Ronny Bruffaerts e.a.


S34.3 Ervaringen van patiënten, familieleden van patiënten en andere betrokkenen over gedwongen opname: een kwalitatief onderzoek
Karen Van Landeghem e.a.,


S35   De toekomst van het gesticht. Over de wisselwerking tussen zorgvisie en architectuur
voorzitter Regis Verplaetse

S35.1 Architectuur als meerwaarde
Katrien Vandermarliere

S35.2 Het Museum dr. Guislain
Patrick Allegaert


S35.3 Zorgrelaties zijn ruimtelijk!
Gideon Boie


S35.4 Ontwerpmatig onderzoek
Nicolaas Vande Keere
, Regis Verplaetse


S36   Familieparticipatie
voorzitter Marc Verheyen 

S36.1  Korte kennismaking met vzw Familieplatform Geestelijke Gezondheid
Marc Verheyen 

S36.2  Wandeling doorheen onderzoek en literatuur op het vlak van familieparticipatie
Lieven Dupont


S36.3 Goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen: families participeren aan de 107-projecten
Hilde Vanderlinden


S36.4  Goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen: - Evenwaardig in het zorgtraject
Ria Van Den Heuvel 

 
S37   Psychisch welbevinden en zorggebruik in nieuw samengestelde gezinnen:
de eerste resultaten van het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’
voorzitter Piet Bracke


S38   Het optimaliseren van de afstemming met behulp van monitoring
voorzitter Nele Stinckens

S38.1 Monitoring als alliantiebevorderende methodiek
Nele Stinckens


S38.2 Het constructief hanteren van alliantiebarsten en –breuken
Dave Smits

S38.3 Monitoring in relatie- en gezinstherapie
Karine Van Tricht,
Peter Rober


S39   Therapie en school: uitdagingen en valkuilen bij jongeren met een eetstoornis
voorzitter Walter Vandereycken

S39.1 Prestatiedrang en perfectionisme bij eetstoornissen
Katrien Scheers


S39.2 Plaats van de ouders en de school bij jongeren met een eetstoornis
Sien Degelin


S39.3 De kliniek en de ziekenhuisschool: een ‘therapieschool’?
Wendy Donders