18 en 19 september 2012
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Macht en kracht: zorgrelaties in verandering

Programma

Het definitieve programmaschema – dd. 14 september 2012 - is beschikbaar.
 

Het congres vat aan op dinsdag 18 september 2012. Onthaal met koffie is er vanaf 9u00. Het programma loopt van 9u45 tot 17u30. Daarop sluit een receptie aan, voor alle deelnemers.
Op woensdag 19 september lopen de activiteiten van 9u15 tot 17u00.
Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.


Keynote en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema. 

Keynotelezing 1: dinsdag 18 september 2012, 10u00 - 11u00

Recovery: Is it "old wine in new bottles" Or does it involve a real change?
Marianne Farkas, professor, Center for Psychosocial Rehabilitation, Boston University, USA

(*) Deze lezing verloopt in het Engels.

 

Uitgenodigde lezing 1: dinsdag 18 september 2012, 11u45 - 12u45

Herstelwerk van psychiatrische patiënten: wat helpt en wat hindert?

Wilma Boevink, wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut (Utrecht) en als ervaringsdeskundige oprichter van het HEE-team (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) / lector Herstel aan de HanzeHogeschool in Groningen

 

Uitgenodigde lezing 2: dinsdag 18 september 2012, 14u15 - 15u15

Geestelijke gezondheidszorg en stigmatisering
Piet Bracke, professor, vakgroep sociologie, UGent

  

Uitgenodigde lezing 3: dinsdag 18 september 2012, 16u15 - 17u15

Dwang in de geestelijke gezondheidszorg: een noodzakelijk kwaad?
Joris Vandenberghe, psychiater, professor, docent UPC-KUL campus Gasthuisberg, Leuven / CGG Vlaams-Brabant Oost

 

Uitgenodigde lezing 4: woensdag 19 september 2012, 09u30 - 10u30

Patiënten over veranderende zorgrelaties 
Journaliste Ria Goris in gesprek met Rebecca Müller en Jan Delvaux


Uitgenodigde lezing 5: woensdag 19 september 2012, 11u30 - 12u30

Familie over veranderende zorgrelaties 

Mieke Craeymeersch, directeur Federatie Similes, Heverlee

Uitgenodigde lezing 6: woensdag 19 september 2012, 14u00 - 15u00

Thuisverpleegkundigen nemen mee verantwoordelijkheid in de uitbouw van zorgcircuits en netwerken. Ggz in de eerste lijn

Luc Van Gorp, voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaanderen

 

Keynotelezing 2: woensdag 19 september 2012, 16u00 - 17u00

Health reforms in Europe: drivers and effects on the quality of care

Stefan Priebe,
professor Social and Community Psychiatry - Queen Mary University of London

(*) Deze lezing verloopt in het Engels.


Symposia
Samenhangend geheel van wetenschappelijke voordrachten rond een thema of presentatie van een reeks onderzoeken  die samen een geheel vormen.
Duur: 90 minuten

Werkwinkels
Eén aaneengesloten bijscholings- of navormingssessie. De actieve participatie beoogt een verbetering in het kennis- of vaardigheidsniveau van de deelnemers. In zijn geheel bij te wonen.
Duur: 90 minuten.
Het aantal deelnemers is beperkt. Op tijd komen is aangeraden.

Mededelingen
Presentatie van een mededeling, die berust op persoonlijke ervaring of betrokkenheid.
Een mededeling wordt geprogrammeerd, samengevoegd met andere, in een ruimer geheel van 90 minuten.


Discussies / Controversen
Presentatie van een discussie of controverse over een actueel thema in de psychiatrie. 
Duur: 90 minuten.
 
Posters
Presentatie van onderzoeks- of praktijkinformatie.
De posters zullen doorlopend opgesteld staan. Op dinsdag- en woensdagmiddag begint telkens om 13u30 een postersessie. De auteurs zullen dan kort hun poster toelichten.


Het chronologisch programma
Dinsdag 18 september 2012

Dinsdag 18 september 2012, 09u00 - 09u45  -  onthaal met koffie

Dinsdag 18 september 2012, 09u00 - 09u45  -  opening en verwelkoming

Dinsdag 18 september 2012, 10u00 - 11u00  -  keynotelezing
Keynotelezing 1: Recovery: Is it "old wine in new bottles" Or does it involve a real change?
Marianne Farkas, professor, Center for Psychosocial Rehabilitation, Boston University, USA
(*) Deze lezing verloopt in het Engels.

Dinsdag 18 september 2012, 11u00 - 11u30  -  pauze met koffie

Dinsdag 18 september 2012, 11u30 - 13u00  -  symposia
S01  Sociale cognitie bij psychiatrische patiënten
voorzitter Marianne Destoop

S02 
Cognitieve zelfcontrole en de relatie tot herval in middelenmisbruik
voorzitter Geert Dom

S03 
De kracht van muziek in een therapeutische relatie
Mogelijkheden en grenzen van muziektherapie als non-verbale psychotherapie bij de behandeling van jongeren, volwassenen en oudere patiënten in een psychiatrische kliniek
voorzitter Jos De Backer

S04  Wat gezegd wordt en wat niet gezegd wordt in gezinnen
voorzitter Peter Rober

S05 
Gehechtheid in de ouderenzorg: (zorg)relaties in verandering?

voorzitter Filip Bouckaert

S06 
De praktijk van het meten van behandeleffecten in de forensische gedragswetenschappen: geen sinecure?
voorzitter Paul Cosyns

S07  Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie: van leerpunten en essenties naar uitdagingen
voorzitter Ilse De Neef 

 
Dinsdag 18 september 2012, 11u30 - 13u00  -  werkwinkels
W01  De kracht van de danser die dans wordt
Chris Deleu

W02  Het gebruik van een systemische delictketen: een opstap in het responsabiliseringsproces bij daders?
Kris Decraemer


W03  Zelfcompassie en mindfulness
Hannelore Helmich, David Dewulf

W04  Motiverende gespreksvoering
Rob d'Hondt

W05  Dubbeldiagnose: dubbel zoveel behandelaars?
Ellen Excelmans, Sara Belmans 

Dinsdag 18 september 2012 11u30 - 13u00  -  mededelingen
M01 Good practices
Bart Schepers, Els Verheyen, Ben Kwanten, Lore Mestdagh

M02 Ethiek
Axel Liégeois, Freya Vander Laenen, Axel Liégeois, Joris Vandenberghe

Dinsdag 18 september 2012 11u30 - 13u00  -  discussie
D01  Langdurige psychiatrische zorg in Vlaanderen: an inconvenient truth, deel twee
Jan Van Hecke

Dinsdag 18 september 2012 11u45 - 12u45  -  uitgenodigde lezing

U01 Herstelwerk van psychiatrische patiënten: wat helpt en wat hindert?

Wilma Boevink

Dinsdag 18 september 2012, 13u00 - 14u00  -  pauze met broodjeslunch

Dinsdag 18 september 2012 13u30 - 14u30  -  posters
P01  NokNok, gezondheidspromotie bij jongeren van 12 tot 16 jaar, Kim Schutters
P02  Inloopmobiel Eetstoornissen, Els Verheyen
P03  Kunst van kwetsbare mensen,  Mia Lettany
P04  Organisatiebreed zorgpad: Somatische screening en opvolging van metabool syndroom, Nancy Steurs
P05  Start to move, Jill Hermans
P06  Rouw en multiple verlieservaringen bij oudere zorgvragers, Steffi Deruyter
P07  De 10 geboden voor outreachen bij verstandelijke beperking, Gunther Degraeve
P08  Outreaching bij verstandelijke beperking en psychiatrische problemen: 2 jaar pilootproject, Gunther Degraeve
P09  Door Ervaring Naar Kennis, Nancy Dyckmans
P10  Empowering learning for Social Inclusion Through Occupation, Luc Vercruysse
P11  Narratieve zorg: belang van levensverhaal bij personen met dementie, Mikis Dormaels
P12  Het netwerk van de therapeutische gemeenschap, Martie Mol
P13  MengelMousse, kunstencollectief van patiënten, Anne Dekerk

Dinsdag 18 september 2012, 14u00 - 15u30  -  symposia 
S08  De zorg voor patiënten met psychotische problemen: ervaringen en taken voor de Vlaamse huisarts
voorzitter Jan Heyrman

S09 
Hypnose en invloed op pijn
voorzitter Bruno Van Opstal

S10 
De kracht van ontmoeting tussen families
voorzitter Geert Gardin

S11  Klinische effecten van jeugdtraumata
voorzitter Filip Van Den Eede

S12 
Patiëntenfeedback in de geestelijke gezondheidszorg
voorzitter Stefaan Baert

S13  Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme: nieuwe permanente vormingsmodule met getuigschrift
voorzitter Jean Steyaert

Dinsdag 18 september 2012, 14u00 - 15u30  -  werkwinkels
W06  De lichaamsbeleving als aandachtspunt in therapie
Michel Probst

W07  Omgaan met diversiteit in perspectieven en in verhoudingen bij het bespreken van einde-leven-themata
An Lievrouw, Naomi Van de Moortele

W08  Verbinden: een krachtige interventie in de gezinstherapeutische praktijk
Peter Rober

W09  Stakeholderoverleg in de geestelijke gezondheidszorg
Sabine Buntinx

W10  De kans op gewelddadige recidive bij (forensisch) psychiatrische patiënten: de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG)
Claudia Pouls, Inge Jeandarme

Dinsdag 18 september 2012 14u00 - 15u30  -  mededelingen
M03 Therapeutische relaties
Marc Hebbrecht, Bart Roussard, Tom Delvaux, Marianne De Boodt

M04 Verstandelijk gehandicapten
Els Ronsse, Anne Bongaerts, Isabel Piot

Dinsdag 18 september 2012 14u00 - 15u30  -  discussies
D02  Gedwongen opname bij verslaving?
Joris Vandenberghe

Dinsdag 18 september 2012 14u00 - 15u30  -  uitgenodigde lezing
U02 Geestelijke gezondheidszorg en stigmatisering
Piet Bracke

 

Dinsdag 18 september 2012, 15u30 - 16u00  -  pauze met koffie

Dinsdag 18 september 2012, 16u00 - 17u30  -  symposia
S14  Outreaching bij personen met een verstandelijke beperking: hoe anders is anders?
voorzitter Gunther Degraeve

S15 
Actuele thema’s uit de seksuologie
voorzitter Ilse Penne

S16 
Psychosezorg anno 2012: een zoektocht naar de ideale relaties tussen behandelmodellen om tot een kwaliteitsvolle begeleiding te komen
voorzitter Stephan De Bruyne

S17 
De kracht van psychoanalytische therapie
voorzitter Marc Hebbrecht

S18 
Jongeren op zoek naar identiteit en autonomie: wanneer ontspoort het in een eetstoornis en hoe kan het therapeutisch worden aangepakt?
voozitter Walter Vandereycken

S19 
Acute agitatie behandelen in Vlaanderen
voorzitter Chris Bervoets

S20  Internering!?

voorzitter Martine De Moor

Dinsdag 18 september 2012, 16u00 - 17u30  -  werkwinkels
W11  Dramatherapie: denken, voelen, handelen in scène gezet
Lieven Desomviele, Mathieu Van der Straeten

W12  Shared decision making, zorgnoden en zorgbehoefte van de cliënt en zijn omgeving als basis voor een behandelplan
Toon Derison, Tanja Gouverneur

W13  De omgeving van cliënten. Op zoek naar kracht en inspiratie
Mieke Faes

W14  Zorgzaam omgaan met psychotrauma patiënten: een integratieve visie
Erik De Soir, Lies Scaut

W15  Hulpverlener als nabestaande na zelfdoding
Karen De Waele, Ilse Conserriere

Dinsdag 18 september 2012 16u00 - 17u30  -  mededelingen
M05 Samenwerking
Hanne Beeuwsaert, Iris De Coster, Inge De Sloovere

M06 Onderzoek
Eva Dierckx, Katleen Van der Gucht, Tom Van Daele, Jeroen Knaeps 

Dinsdag 18 september 2012 16u00 - 17u30  -  uitgenodigde lezing
U03 Dwang in de geestelijke gezondheidszorg: een noodzakelijk kwaad?
Joris Vandenberghe

Dinsdag 18 september 2012 16u00 - 17u30  -  discussie
D03 Het échte werk van 107
Dirk De Wachter

Dinsdag 18 september 2012 17u30 - 19u00  -  receptie


Woensdag 19 september 2012

Woensdag 19 september 2012, 09u15 - 10u45  -  symposia
S21  Pijn bij het vrijen: state-of-the-art
voorzitter Paul Enzlin

S22  Intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose: schizofrenie en verslaving
voorzitter Roel De Cuyper

S23  “Stevige fundamenten voor lage muren” . Uitdagingen voor de residentiële setting in het veranderende zorglandschap
voorzitter Peter Joostens

S24  Een cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma voor patiënten met een bipolaire aandoening
voorzitter Manuel Morrens

S25  Forensische psychiatrie in het UPC Sint-Kamillus, anno 2012 en nieuwe uitdagingen
voorzitter Rudy Verelst

S26  Psychologisch interveniëren bij psychiatrische urgenties en emotionele crises. De specifieke rol van de klinisch psycholoog
voorzitter Karine Van Tricht

Woensdag 19 september 2012, 9u15 - 10u45  -  werkwinkels
W16  Dans-en bewegingstherapie anno 2012, “dansend doorgronden”
Anne Chatar, Goedele Van Doorsselaer


W17  Roken en psychiatrie: een paar apart?
Ellen Excelmans, Hilde Christiaens 

W18  Dagelijkse kost voor positieve (onmachtige) therapeuten. Door experimenten ervaren wat werkt
Lieven Vanlangenaeker


W19  Dwang de baas! Implementatie van een verbeterproject in het psychiatrisch ziekenhuis
Bart Schepers


W20  Een brede kijk op hulpverlening aan volwassenen met ADHD: belang van de context
Gil Borms

Woensdag 19 september 2012 09u15 - 10u45  -  mededelingen
M07 Suïcide
Gert Scheerder, Alexandre Reynders, Karolina Krysinska, Jan De Coster


M08 Preventie en reflectie
Nicole Ruysschaert, Fons Verhoelst, (Leo Ruelens is verplaatst naar M11.4)

Woensdag 19 september 2012 09u15 - 10u45  -  discussie
D04 10 jaar patiëntenrechten: tussen droom en daad
Vincent Vandenbussche

Woensdag 19 september 2012 09u30 - 10u30  -  uitgenodigde lezing

U04 Patiënten over veranderende zorgrelaties
Journaliste Ria Goris in gesprek met Rebecca Müller en Jan Delvaux

Woensdag 19 september 2012, 10u45 - 11u15  -  pauze met koffie

Woensdag 19 september 2012, 11u15 - 12u45  -  symposia 
S27  ADHD en verslaving: Een stand van zaken
voorzitter Geert Bosma

S28  Identiteit en authenticiteit van de muziektherapeut en zijn/haar patiënt(en)

voorzitter Daisy Varewyck

S29  ‘Beter worden doe je thuis … in Leuven-Tervuren. Anderhalf jaar 107-project op weg naar vermaatschappelijking van zorg’
voorzitters Guido Pieters, Dirk Nissen

S30  Goede praktijken in de zorg voor suïcidepogers
voorzitter Cornelis van Heeringen

S31  Psychofarmaca in liaisonpsychiatrie: Capita Selecta
voorzitter Filip Van Den Eede

S32  De psychiater-psychotherapeut: binnen, op en buiten de muren (van het ziekenhuis)
voorzitter Wolf Spanoghe

Woensdag 19 september 2012, 11u15 - 12u45  -  werkwinkels
W21  ‘Hier en nu’ werken met het lichaam ‘in’ het beeldend medium
Jan Vandromme

W22  Patiëntenfeedback: een garantie voor kwaliteitsvolle zorg!?
Stefaan Baert


W23  Vuurwerk op de werkvloer... en nu?
Birgit Albrechts


W24  Het uitzicht van verandering
Marleen De Fraeye


W25  “Ze zeggen dat ik stemmen hoor”: over het bevorderen van meerstemmigheid
Birgit Bongaerts


Woensdag 19 september 2012 11u15 - 12u45  - mededelingen
M09 Zorgvernieuwing
Marian De Groof, Petra Gelan


M10 Beweging
Ann Kloeck, Davy Vancampfort, Michel Probst


Woensdag 19 september 2012 11u15 - 12u45  - discussie
D05 Verbeteren van de procedure voor gedwongen opname – het advocatenproject
Rebecca Müller
  

Woensdag 19 september 2012 11u30 - 12u30  -  uitgenodigde lezing

U05 Familie over veranderende zorgrelaties

Woensdag 19 september 2012, 12u45 - 13u45 - pauze met broodjeslunch


Woensdag 19 september 2012 13u1530 - 14u15  -  posters

P14  Online hulp voor nabestaanden na suïcide, Karl Andriessen
P15  Introductie van een psychogeriatrisch zorgpad in een psychiatrisch ziekenhuis, Astrid Van Raemdonck
P16  ASPHA: ondersteuning huisartsen bij het begeleiden van suïcidale patiënten, Patrck Vanderreydt
P17  Zelfconcept van psychiatrische patiënten met een verstandelijke beperking, Jo Herbots
P18  Categoriale diagnostiek dubbeldiagnosepatiënten met een verstandelijke beperking?  Jo Herbots
P19  Gezinsgroepstherapie bij adolescenten met eetstoornissen, Eva Dierckx
P20  Samenhang persoonlijkheidskenmerken en disfunctionele cognitieve schema’s bij middelenafhankelijkheid, Eva Dierckx
P21  Toepassing van de spoedprocedure gedwongen opname, Chris Bervoets      
P22 (Geweld)incidenten bij Vlaamse forensisch-psychiatrische patiënten, Inge Jeandarme
P23  Zorgrelatie in verandering door psycho-educatie over ECT, Amra Hurlebusch
P24  Meten van uitkomsten van behandeling bij psychogeriatrische patiënten, Eva Dierckx
P25  Intensieve thuisbehandeling van het Centrum Moeder en Baby, Veerle Van den Wijngaert
P26  Constructvaliditeit van de Tool voor Uitkomsten Metingen, Stefaan Baert

Woensdag 19 september 2012, 13u45 - 15u15 - symposia 
S32 Gedwongen opname in Vlaanderen anno 2012
voorzitter Joris Vandenberghe

S34  Psychomotorische symptomen bij schizofrenie: een veelzijdig syndroom

voorzitter Manuel Morrens

S35  De toekomst van het gesticht. Over de wisselwerking tussen zorgvisie en architectuur
voorzitter Regis Verplaetse

S36  Familieparticipatie
voorzitter Marc Verheyen

S37  Psychisch welbevinden en zorggebruik in nieuw samengestelde gezinnen: de eerste resultaten van het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’
voorzitter Piet Bracke

S38  Het optimaliseren van de afstemming met behulp van monitoring
voorzitter Nele Stinckens

S39  Therapie en school: uitdagingen en valkuilen bij jongeren met een eetstoornis
voorzitter Walter Vandereycken

Woensdag 19 september 2012, 13u45 - 15u15  -  werkwinkels
W26  Risico-inschatting en bespreekbaar stellen van suïcidaal gedrag
Joke Vandenhoute

W27  Participatie, empowerment en herstel op het pvt: van zorgen voor naar op weg met de bewoners naar herstel, een leerrijke geschiedenis
Hildegard Janssens


W28  Mindfulness bij (jong)volwassenen met autisme
Annelies Spek, Nadia van Ham


W29  De kracht van humor in de hulpverlening
Johan De Keyser


W30  Van symbiose naar autonomie
Veerle Smits

 

Woensdag 19 september 2012 13u45 - 15u15  -  mededelingen

M11 Zorg op maat

Kurt Kerkaert, Els Dhondt, Els Pauwels, Leo Ruelens

Woensdag 19 september 2012 13u45 - 15u15  -  discussie

D06  Artikel 107: ggz-cliënt in de maatschappij? Wij zijn er klaar voor…
Werkgroep Denk, Werkgroep WED

Woensdag 19 september 2012 13u45 - 15u15  -  uitgenodigde lezing
U06 Thuisverpleegkundigen nemen mee verantwoordelijkheid in de uitbouw van zorgcircuits en netwerken. Ggz in de eerste lijn
Luc Van Gorp  

Woensdag 19 september 2012, 15u15 - 15u45 - pauze met koffie

Woensdag 19 september 2012, 15u45 - 16u00 - uitreiking posterprijzen

Woensdag 19 september 2012, 16u00 - 17u00 - keynotelezing

Keynotelezing 2:  Health reforms in Europe: drivers and effects on the quality of care
Stefan Priebe

(*) Deze lezing verloopt in het Engels.