18 en 19 september 2012
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Macht en kracht: zorgrelaties in verandering

Intro

Geachte collega hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg,

We nodigen u uit op het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres dat op 18 en 19 september 2012 plaats heeft te Antwerpen. Het thema is: Macht en kracht. Zorgrelaties in verandering.

    Het aanbieden en organiseren van geestelijke gezondheidszorg gebeurt in een netwerk van relaties: tussen patiënt, hulpverlener, familie, maatschappij, regulerende of financierende instanties (werkgevers, ggz-instellingen, overheden) en tussen verschillende hulpverleners. In een ideaal scenario zijn deze relaties perfect op elkaar afgestemd en gericht op het herstel van de patiënt. In minder gunstige scenario’s kan sprake zijn van hiaten, overlap, misverstanden tot zelfs misbruik en stigma.

    Deze relaties zijn dynamisch. Zij wisselen naargelang van de mentale en functionele toestand van de patiënt (al dan niet beslissingsbekwaam, arbeidsgeschikt), aard van zorgverlening (mobiel, aan huis, ambulant, bemoeizorg, semi-residentieel, residentieel,…), maatschappelijke en financiële context.

    Actuele trends in de  geestelijke gezondheidszorg zijn hierbij van groot belang: toenemende aandacht voor patiëntenrechten, vermaatschappelijking van de zorg, de herstelgedachte, geïnformeerde keuze als alternatieven voor een paternalistisch model, participatie van patiënten en familie, kritiek op de aanwending van dwang, de uitbouw van zorg voor forensische patiënten.

    Tijdens het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres komen deze en vele andere onderwerpen aan bod. Beter in kaart brengen van de verschillende relaties (troeven, beperkingen, uitdagingen, gevaren) kan leiden tot betere organisatie van zorg, betere uitkomst voor patiënt, familie, hulpverlener en maatschappij.

    Het resultaat van de oproep tot bijdragen stelt u ongetwijfeld voor keuzeproblemen. U kan uw persoonlijk traject samenstellen uit mededelingen, posters, discussie, symposia en werkwinkels. 

tot 18 september!

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. Guido Pieters                         Dr. Jürgen De Fruyt

namens het organisatiecomité

Met de steun van     


Naast de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie ondersteunen de volgende organisaties het congres:

BCNBP

Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry

BMT

Beroepsvereniging van Muziektherapeuten

BSP

Belgische School voor Psychoanalyse

BVP

Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

BVRGS

Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie

NVAGT

Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, afdeling Vlaanderen

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

PSYLOS

Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg

VAD

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

VE

Vlaams Ergotherapeutenverbond

VHYP

Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

VVCEPC

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

VVGG

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

VVGT

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

VVK

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie

VVKP

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

VVO

Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

VVPMT

Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten

VVPT

Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie

VVS

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie